Product Warranty

การรับประกัน

บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านทาง NuPhy Thailand และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ เท่านั้น โดยสินค้าต้องลงทะเบียนรับประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ จะรับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยอ้างอิงจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดการรับประกันมีดังนี้

1. Mechanical Keyboard รับประกัน 1 ปี

 • รับประกันแผงวงจรคีย์บอร์ด
 • รับประกันสวิตช์ปรับ Off/Wired/Wireless
 • รับประกันสวิตช์ปรับ Mac/Windows
 • รับประกัน Gateron Low-Profile Switch

2. อุปกรณ์เสริม (เคส) รับประกัน 30 วัน

3. อุปกรณ์เสริม (คีย์แคป) รับประกัน 30 วัน คีย์แคปในที่นี้รวมถึงคีย์แคปที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดและชุดคีย์แคปแยก

ข้อยกเว้นการรับประกัน

บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าในกรณีที่สินค้าเสียหายจากการใช้งานตามปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายโดยประมาทและ/หรือตั้งใจทำให้เกิดความเสียหาย และ/หรือเกิดจากเหตุดังต่อไปนี้

 • เสียหายจากการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ผิดแปลกไปจากเดิม
 • เสียหายจากอุบัติเหตุ เช่น การกระแทก การตกหล่นจากที่สูง สัตว์เลี้ยงกัดแทะ สัมผัสกับของเหลว น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ฯลฯ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) รวมถึงจากแมลงและสัตว์
 • เสียหายจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า เช่น การชาร์จกับหัวชาร์จที่มีจ่ายกำลังไฟมากกว่า 5V/1A ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
 • เสียหายจากการใช้งานไม่ปกติหรือผิดวิธี เช่น การติดตั้งผิดพลาด การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย เป็นต้น
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม หรือใช้อะไหล่อื่นทดแทนโดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 

หลักการและกฎเกณฑ์การเคลมสินค้า

1. กรณีสินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการผลิต เสียหายจาการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยอ้างอิงจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ 

2. กรณีสินค้าเสียหายภายใต้การรับประกันหลังจาก 7 วัน แต่อยู่ภายในระยะ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้ารายละเอียดดังนี้

Mechanical Keyboard

(1) เปลี่ยนสินค้าใหม่ กรณีที่แผงวงจรมีปัญหา ทำให้เกิดอาการแป้นพิมพ์กดไม่ติด / ปุ่มค้าง / เชื่อมสัญญาณไม่ได้ / ชาร์จไฟไม่เข้า โดยอาการเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถซ่อมแซมได้

(2) เปลี่ยนสินค้าเป็นรายชิ้น กรณีที่ Gateron Low-Profile Switch ใช้งานไม่ได้ กดไม่ติด ไม่ตอบสนองการทำงานเท่านั้น

(3) กรณีสินค้ามีปัญหานอกเหนือจากข้อ (1) และ/หรือข้อ (2) บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมให้เป็นรายชิ้นส่วน โดยจะไม่ใช่การเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด

อุปกรณ์เสริม (เคส)

เปลี่ยนสินค้าใหม่ กรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการผลิตเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ เป็นต้น

อุปกรณ์เสริม (คีย์แคป)

เปลี่ยนสินค้าเป็นรายชิ้น กรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการผลิตเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ สินค้าแตก-หัก เป็นต้น (สินค้ามีตำหนิ หมายถึงสินค้าที่เกิดความเสียหายที่เด่นชัด กระทบต่อการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น)

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

กรณีสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขรับประกันภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า สามารถแจ้งเคลมสินค้ามายังช่องทางที่สั่งซื้อ ดังนี้

1. สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ nuphyth.com และ LINE OA

ติดต่อเพจเฟซบุ๊ก NuPhy Thailand หรือ LINE@NuPhyth เพื่อเปลี่ยนสินค้า

2. สั่งซื้อผ่านทาง Marketplace Shopee และ Lazada

ติดต่อ Support ของทาง Shopee และ Lazada เพื่อเปลี่ยนสินค้า

3. สั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่าย Sillicons Studio, 425Degree, ASKShop, Pezlato

ติดต่อ Support ของช่องทางตัวแทนจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนสินค้า

กรณีสินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกันหลังจาก 7 วัน แต่ยังอยู่ภายในระยะ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ติดต่อเพจเฟซบุ๊ก NuPhy Thailand หรือ LINE@NuPhyth หรือ E-mail : support@nuphyth.com เพื่อรับบริการหลังการขาย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ลูกค้าสามารถแจ้งขอเคลมสินค้ามาที่ช่องทางบริษัท NuPhy Thailand ได้แก่ เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก LINE@NuPhyth รวมถึงช่องทาง Shopee Lazada

2. กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง/ชำรุดของสินค้า รายละเอียด ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งานอย่างละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งส่งซ่อม

3. ลูกค้าดำเนินการจัดส่งสินค้ากลับมาตรวจสอบที่บริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์เสริมภายในกล่องให้ครบถ้วน (หากมีไม่ครบ รบกวนแจ้งแอดมินก่อนจัดส่ง) 

4. ลูกค้าแจ้งเลข Tracking ให้แอดมินรับทราบตามช่องทางของบริษัทฯ ที่ติดต่อเข้ามา

5. ทางบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 - 14 วันในการตรวจสอบสินค้าหลังจากที่สินค้ามาถึงที่บริษัทฯ 

 • ลูกค้าสามารถแจ้งขอเคลมสินค้ามาที่ช่องทางบริษัท NuPhy Thailand ได้แก่ เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก LINE@NuPhyth รวมถึงช่องทาง Shopee Lazada
 • กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง/ชำรุดของสินค้า รายละเอียด ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งานอย่างละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งส่งซ่อม
 • ลูกค้าดำเนินการจัดส่งสินค้ากลับมาตรวจสอบที่บริษัทฯ พร้อมอุปกรณ์เสริมภายในกล่องให้ครบถ้วน (หากมีไม่ครบ รบกวนแจ้งแอดมินก่อนจัดส่ง) 
 • ลูกค้าแจ้งเลข Tracking ให้แอดมินรับทราบตามช่องทางของบริษัทฯ ที่ติดต่อเข้ามา
 • ทางบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 - 14 วันในการตรวจสอบสินค้าหลังจากที่สินค้ามาถึงที่บริษัทฯ 
 • กรณีผลการตรวจสอบสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า
 • กรณีผลการตรวจสอบสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบและแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อม